تیغه اکسترودر در پلی‌پروپیلن جم بومی‌سازی شد ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

تیغه اکسترودر در پلی‌پروپیلن جم بومی‌سازی شد

متخصصان شرکت پلی‌پروپیلن جم قطعه مهم دستگاه اکسترودر را بومی‌سازی کردند.