برنت ۷۹ دلار و ۷۷ سنت شد ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

برنت ۷۹ دلار و ۷۷ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۰ سنت معادل ۰.۶۳ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۷۷ سنت رسید

برنت ۷۹ دلار و ۸ سنت شد ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

برنت ۷۹ دلار و ۸ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۹ سنت معادل ۰.۲۴ درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۸ سنت رسید.

برنت ۷۸ دلار و ۸۰ سنت شد ۰۹ فروردین ۱۴۰۲

برنت ۷۸ دلار و ۸۰ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۵ سنت معادل ۰.۱۹ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۸۰ سنت رسید.

نفت برنت ۷۷ دلار و ۷۸ سنت شد ۰۸ فروردین ۱۴۰۲

نفت برنت ۷۷ دلار و ۷۸ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۴ سنت معادل ۰.۴۴ درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۷۸ سنت رسید.

نفت برنت به زیر ۷۰ دلار سقوط می‌کند؟ ۰۵ فروردین ۱۴۰۲

نفت برنت به زیر ۷۰ دلار سقوط می‌کند؟

سقوط ۱۰ درصدی قیمت نفت در دو هفته گذشته و سقوط قیمت برنت در دوشنبه هفته پیش به مرز ۷۰ دلار، این بحث را در میان تحلیلگران داغ کرد که قیمت نفت در سال میلادی جاری، تا چه حدی ممکن است نزول پیدا کند.

نفت برنت ۸۰ دلار و ۲۶ سنت شد ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

نفت برنت ۸۰ دلار و ۲۶ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۵۱ سنت معادل ۰.۶۳ درصد کاهش به ۸۰ دلار و ۲۶ سنت رسید.

برنت ۸۲ دلار و ۷۸ سنت شد ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

برنت ۸۲ دلار و ۷۸ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱ دلار و ۱۹ سنت معادل ۱.۴۶ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۷۸ سنت رسید.

نفت برنت ۸۱ دلار و ۱۲ سنت شد ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

نفت برنت ۸۱ دلار و ۱۲ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۷ سنت معادل ۰.۵۸ درصد کاهش به ۸۱ دلار و ۱۲ سنت رسید.

برنت ۸۵ دلار ۲۰ سنت شد ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

برنت ۸۵ دلار ۲۰ سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶۳ سنت معادل ۰.۷۳ درصد کاهش به ۸۵ دلار و ۲۰ سنت رسید.