نسبت قیمت به درآمد بورس تهران چند است؟
نسبت قیمت به درآمد بورس تهران چند است؟
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، نسبت قیمت به درآمد بورس و سانسور گزارش بورس از سوی سازمان بورس را بررسی کرد.

 

گزیده این بررسی از این قرار است:

سازمان بورس و اوراق بهادار در تیرماه که نسبت قیمت به درآمد (P/E) بورس تهران به ۴۲ رسید، اقدام به حذف صفحه مربوطه از گزارش تیرماه بورس کرد.

شاخص قیمت به درآمد که اهمیت بالایی دارد اصولا در صفحات اصلی وب سایت واین سازمان نسبت قیمت به درآمد مرداد ماه (با شاخص ۱۷۶۰۰۰۰ واحد) را ۳۷ اعلام کرده است که اکنون (با شاخص ۱۵۵۰۰۰۰ واحد) بیش از ۳۰ برآورد می‌شود.

نسبت قیمت به درآمد در ده سال پیش حدود ۷ نوسان داشته است.

نسبت قیمت به درآمد نشان می‌دهد که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می‌کند، ارزش دارد.

در آمریکا که نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد است نسبت قیمت به درآمد بالای ۲۰ سهام قابل قبول نیست، اما در ایران حباب قیمت‌ها در بورس موجب شده که با وجود نرخ بهره حدود ۲۰ درصد، عایدی سهام حدود ۳ درصد (قیمت به درآمد بیش از ۳۰) باشد.