۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفت
۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفت
مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور گفت: حدود ۱۴ درصد کل مشترکان آب یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، کم مصرف هستند.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی»به نقل از صدا و سیما، شهرام حیدریان مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور با بیان اینکه ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفتند، اظهار داشت: الگوی مصرف، حداکثر میزان مصرفی است که یک خانوار می‌تواند در طول ماه انجام دهد، بدون آنکه رفاهش تحت‌الشعاع قرار گیرد.

وی همچنین بیان کرد: الگوی مصرف آب برای یک خانوار، به طور مثال در تهران ۱۴ متر مکعب، در سیستان و بلوچستان ۱۸ مترمکعب و در گیلان ۱۳ متر مکعب است و بین ۱۳ تا ۱۸ مترمکعب در استان‌های مختلف، تفاوت دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه متوسط الگوی مصرف در کل کشور ۱۵ متر مکعب است، گفت: متوسط الگوی مصرف، ۱۵ هزار لیتر در ماه است که معادل ۱۰ هزار شیشه آب معدنی یک و نیم لیتری یا ۳۰ هزار شیشه آب معدنی نیم لیتری در طول یک ماه است. اگر مشترکی یک سوم این میزان؛ یعنی ۵ مترمکعب که معادل ۱۰ هزار شیشه آب معدنی نیم لیتری می‌شود را در طول یک ماه مصرف کند، کم مصرف خواهد بود.