۲ واحد گازی نیروگاه ری به مدار تولید بازگشت
۲ واحد گازی نیروگاه ری به مدار تولید بازگشت
معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری، از پایان تعمیرات و بازدید واحد‌های گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۱۹ و ۲۰ این نیروگاه و بازگشت به شبکه سراسری برق کشور خبر داد.

به گزارش نبض‌انرژی،به نقل از پاون، حسین مهدیزاده عنوان کرد: واحد‌های گازی ۲۵ مگاواتی شماره ۱۹ و ۲۰ نیروگاه ری پس از انجام تعمیرات و بازدید محفظه احتراق به شبکه سراسری برق کشور پیوستند.

معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری افزود: این واحد‌ها که طبق برنامه زمانبندی و با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی از مدار خارج شده بودند، پس از انجام تعمیرات و بازدید‌های دوره‌ای مجددا به مدار تولید بازگشته و با شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.

مهدیزاده خاطرنشان کرد: با اتمام تعمیرات پیشگیرانه این دو واحد، تاکنون حدود ۷۰ درصد از برنامه‌های تعمیراتی این نیروگاه در سال ۱۴۰۰ محقق شده است.