در پی وقوع رانش زمین و حرکت یک تکه سنگ بزرگ و سقوط آن بر روی خط لوله انتقال نفت مارون موجب شکستن این لوله و حریق گسترده در منطقه سرخون شهرستان اردل چهار محال و بختیاری گردید. به گزارش نبض‌انرژی،

در پی وقوع رانش زمین و حرکت یک تکه سنگ بزرگ و سقوط آن بر روی خط لوله انتقال نفت مارون موجب شکستن این لوله و حریق گسترده در منطقه سرخون شهرستان اردل چهار محال و بختیاری گردید.

به گزارش نبض‌انرژی،