راه جلوگیری از قاچاق سوخت چیست؟
راه جلوگیری از قاچاق سوخت چیست؟
کارشناس نفت و انرژی گفت: اگر طی سال‌های گذشته توسط سرمایه گذاران ایرانی، در کشور افغانستان پمپ‌های بنزین راه اندازی می‌شد، از بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌شود.

محمدعلی صادقی، کارشناس نفت و انرژی درباره سهمیه سوخت مرزنشینان بیان کرد: جمعیت، به خودی خود یک مؤلفه و ظرفیت مهم در تولید است. جمعیت ایران به شکلی است که به دلیل تخصص‌های علمی و همچنین ظرفیت‌های بالقوه دیگر، می‌تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد.

به گزارش نبض‌انرژی،او همچنین با بیان این که مسئله به شیوه سیاستگذاری بر می‌گردد، گفت: به عنوان مثال، کشور افغانستان در زمینه انرژی، تولیدی ندارد، اما سیاست‌های نادرست سبب شده تا به جای این که عمده واردات انرژی این کشور از ایران باشد، از طریق ترکمنستان انجام شود.
صادقی بیان کرد: اگر طی سال‌های گذشته توسط سرمایه گذاران ایرانی، در کشور افغانستان پمپ‌های بنزین راه اندازی می‌شد، از بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌شد، اما متاسفانه به جای حل ریشه‌ای این مشکل، برای مرزنشینان سهمیه سوخت تعریف کردیم!
این کارشناس تاکید کرد: با چنین سیاستی، مرزنشینان ما، به علت مشکلات مختلف در مناطق مرزی از جمله کمبود آب و امکانات، دیگر کار تولیدی و کشاورزی انجام نمی‌دهند و اگر زمانی در روابط میان ایران و کشور‌های همسایه اختلالی ایجاد شود، چون درآمد آن‌ها از محل صادرات سوخت با سهمیه در نظر گرفته شده به مشکل می‌خورد، حواشی امنیتی برای کشور به وجود خواهد آمد.