انتقال انرژی خورشیدی به زمین با امواج میکروویو ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

انتقال انرژی خورشیدی به زمین با امواج میکروویو

نیروی هوایی ارتش آمریکا قصد دارد با انجام آزمایشی امکان انتقال پرتوهای انرژی خورشیدی را از فضا به زمین با استفاده از امواج میکروویو بررسی کند.