مجتمع پارس جنوبی، حرکت در جهت جهش تولید ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

مجتمع پارس جنوبی، حرکت در جهت جهش تولید

مدیر پالایشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبی گفت: تمام شاخص‌های عملکرد در حوزه‌های مختلف در فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی بهبود یافته است.