افتتاح سامانه آموزشی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

افتتاح سامانه آموزشی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی

سامانه آموزش برخط (online training) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و به‌منظور اجرای طرح‌ فاصله‌گذاری اجتماعی افتتاح شد.