اوج تقاضای نفت در راه است ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
بر اساس یادداشتی از اتاق فکر Carbon Tracker؛

اوج تقاضای نفت در راه است

آخرین یادداشت اتاق فکر Carbon Tracker هشدار می دهد که اوج تقاضا برای نفت زودتر از تفکرات از راه می رسد و می تواند به دارایی های سرگردان و زیان های هنگفت منجر شود.