زوال تدریجی و نابودی کامل باغ گیاه‌شناسی با ساخت و ساز اطراف آن ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
رییس باغ ملی گیاه‌شناسی ایران عنوان کرد

زوال تدریجی و نابودی کامل باغ گیاه‌شناسی با ساخت و ساز اطراف آن

رییس باغ ملی گیاه‌شناسی ایران با اشاره به اینکه صدور مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸ طبقه با ساخت بیش از ۵۶۰۰ واحد مسکونی درست در جوار ضلع شمالی باغ گیاهشناسی ملی ایران بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه این باغ، با قدمت بیش از ۵۴ ساله در این منطقه و زیرپا گذاشتن تمامی طرحهای تفصیلی است،گفت: این ساخت و ساز مسیری خطرناک و فاجعه بار برای این میراث علمی، تخصصی، طبیعی و فرهنگی است.