امکان کشت گیاهان بیابانی در زیست‌بوم‌های شهری ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

امکان کشت گیاهان بیابانی در زیست‌بوم‌های شهری

یک دانشیار اکولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه گونه‌های بیابانی گونه‌هایی خاص و ارزشمند هستند، گفت: برخی از گیاهان بیابانی برخلاف دیگر گونه‌ها هنگام شب اکسیژن تولید می‌کنند.