۱۰۱ گونه گیاهی در خوزستان در معرض انقراض هستند ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۰۱ گونه گیاهی در خوزستان در معرض انقراض هستند

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان خشکسالی را از مهمترین عوامل تهدید تنوع زیستی در استان دانست و گفت: ۱۰۱ گونه گیاهی از گونه های شناسایی شده در خوزستان، در معرض خطر انقراض هستند.