۲۰ بهمن ۱۴۰۱
یک مسئول در سازمان محیط زیست:

مشارکت مردم در حفظ محیط زیست رویکرد سازمانی است

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه رویکرد سازمان محیط زیست بر اصل حفاظت مشارکتی است یعنی مردم در حفظ محیط زیست با سازمان حفاظت شریک شوند و پای کار بیایند، گفت: در محیط زیست وظیفه ما در قبال حیات وحش حفظ گونه‌های جانوری در زیستگاه اصلی آن و با مشارکت مردم است.