۱۲۸ گونه جانوری و مهره‌دار کشور در معرض خطر انقراض ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۲۸ گونه جانوری و مهره‌دار کشور در معرض خطر انقراض

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به از بین رفتن زیستگاه مناسب گونه‌های جانوری در کشور گفت: امروزه چون زیستگاهی برای ما باقی نمانده است، تلاش‌ها برای پیشگیری از انقراض یوز به نتیجه نرسیده است.