سرنوشت پسماندهای الکترونیک در کشور چه می‌شود؟ ۰۲ اسفند ۱۴۰۱

سرنوشت پسماندهای الکترونیک در کشور چه می‌شود؟

مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: "پسماندهای الکترونیکی" با نظارت ادارات کل محیط زیست مدیریت می‌شوند و صادرات و واردات آن‌ها نیز تحت نظر کنوانسیون بازل انجام می‌شود.