مشاهده ميزان مصرف برق از طريق گوشي تلفن همراه فراهم شد ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

مشاهده ميزان مصرف برق از طريق گوشي تلفن همراه فراهم شد

مشتركان مي توانند بدون نياز به مامور قرائت كنتور شركت برق، از وضعيت مصرف و هزينه آن مطلع شوند.