منطقه زیست محیطی ارژن پریشان کازرون به تجهیزات الکترونیکی حفاظت مجهز شد ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

منطقه زیست محیطی ارژن پریشان کازرون به تجهیزات الکترونیکی حفاظت مجهز شد

گام نخست بهره برداری از محافظ الکترونیکی در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان کازرون افتتاح شد ، این تجهیزات در وسعتی معادل ۴۰۰ هکتار روز سه شنبه همزمان با هفته محیط زیست با حضور معاون سازمان محیط کشور و مسولین استان به بهربرداری رسید.