پیشرفت فاز نخست طرح گوره – جاسک به ۸۰ درصد رسید ۲۹ آذر ۱۳۹۹

پیشرفت فاز نخست طرح گوره – جاسک به ۸۰ درصد رسید

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تأکید کرد: فراموش نکنیم برای اینکه یک ظرفیت فرآورشی ۱۰۰ هزار بشکه‌ای ایجاد کنیم، گاه تا هشت سال زمان نیاز است. ما یک ظرفیت فرآورشی را بدون هیچ هزینه‌ای در کمتر از یک سال احداث کردیم. این پروژه در سال ۹۷ دقیقاً زمانی که با محدودیت‌های اعمال‌شده ازسوی دولت آمریکا روبه‌رو بودیم، محقق شد.