درباره رونمایی از معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی چه می‌دانیم؟ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

درباره رونمایی از معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی چه می‌دانیم؟

وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی با معرفی معاملات گواهی سپرده نفت‌خام و میعانات گازی گامی بسیار مهم برای خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران، همچنین به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی خرد و متنوع‌سازی روش‌های صادرات نفت و میعانات گازی برداشت.