دریافت گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی توسط  پتروشیمی امیرکبیر  ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

دریافت گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی توسط  پتروشیمی امیرکبیر 

شرکت پتروشیمی امیرکبیر موفق به کسب گواهینامه‌های استاندارد مدیریتی از شرکت Quality Austria شد.