تایيد مجدد صدورمحصولات مجتمع فولاد صنعت بناب به بازارهاي جهاني ۱۰ دی ۱۳۹۹
با تمدید گواهینامه استاندارد اروپا محقق شد؛

تایيد مجدد صدورمحصولات مجتمع فولاد صنعت بناب به بازارهاي جهاني

مجتمع فولاد صنعت بناب موفق به تمديد گواهینامه استاندارد "CE" ، برای صادرات محصولات توليدي خود به بازارهای اروپایی و جهانی شد.