گشایش سهام هلدینگ نگین گردشگری با نماد «گنگین» در هفته جاری ۰۶ تیر ۱۴۰۰

گشایش سهام هلدینگ نگین گردشگری با نماد «گنگین» در هفته جاری

سهام هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان(سهامی عام) با نماد " گنگین" هفته جاری در بازار پایه زرد فرابورس گشایش می‌شود.