“گندم” پیشتاز سطح زیرکشت قراردادهای زمستانه در شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

“گندم” پیشتاز سطح زیرکشت قراردادهای زمستانه در شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان

از ابتدای فصل قراردادهای زمستانه، قرارداد آب بیش از 23 هزار هکتار محصول گندم در امور مشترکین شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان به ثبت رسیده است.

کاهش مصرف آب با تولید گندم مقاوم به خشکی ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

کاهش مصرف آب با تولید گندم مقاوم به خشکی

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان گندم مقاوم به خشکی را به تولید رساند که به گفته محققان این شرکت کاربرد آن در اراضی کشاورزی کاهش مصرق آب را در پی خواهد داشت.