توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در اطراف شهرهای بزرگ ۰۲ شهریور ۱۴۰۱
مجری طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی خبر داد:

توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در اطراف شهرهای بزرگ

مجری طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی درباره برنامه‌های در دست اقدام برای توسعه مخازن ذخیره‌سازی در نزدیک شهرهای بزرگ نظیر تهران و مشهد گفت: در نزدیکی تهران مخازن یورتشا و سراجه و همچنین گنبد نمکی کاشان وجود دارند که می‌توانند در زمان اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرند.