از افزایش صادرات گاز طبیعی تا توسعه گازرسانی در ایران ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
بررسی عملکرد صنعت گاز دولت سیزدهم

از افزایش صادرات گاز طبیعی تا توسعه گازرسانی در ایران

بررسی عملکرد صنعت گاز دولت سیزدهم نشان از پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این حوزه دارد.