آلودگی ساحل گناوه به لکه‌های نفتی ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
رئیس محیط زیست گناوه:

آلودگی ساحل گناوه به لکه‌های نفتی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه گفت: در بررسی‌های کارشناسی از سواحل شهرستان گناوه آلودگی‌های نفتی به صورت خمیری شکل مشاهده شد.