جای خالی آمار واردات نفت ایران در آمار دولتی گمرک چین ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

جای خالی آمار واردات نفت ایران در آمار دولتی گمرک چین

اداره گمرک چین در گزارش امروز خود از میزان واردات نفت این کشور، هیچ محموله‌ای از ایران ثبت نکرده است که ظاهرا به علت تحریم‌ها، این آمار به صورت رسمی و دقیق اعلام نمی‌شود.