گفتمان ملی باید برای «آب» شکل بگیرد ۰۶ آبان ۱۴۰۱

گفتمان ملی باید برای «آب» شکل بگیرد

مسئول سابق دفتر نظارت و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه توسعه با بیان اینکه آب باید دغدغه اصلی دولتمردان باشد، اظهارکرد: موضوع آب را نباید سیاسی و جناحی کنیم بلکه باید گفتمان ملی برای آن شکل بگیرد.