الزام وزارت نفت به فروش مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ۰۶ اسفند ۱۴۰۱

الزام وزارت نفت به فروش مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی

نمایندگان مجلس در مصوبه ای وزارت نفت را موظف کردند مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دریافت کند.