رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله: «سد آتاتورک» ترک خورده است! ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله: «سد آتاتورک» ترک خورده است!

رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله گفت: در منطقه‌ای که زلزله اتفاق افتاده بیش از ۳۰ سد بزرگ و کوچک وجود داشته که همگی ترک خورده‌اند. سد آتاتورک نیز ترک خورده و دریچه‌های آن را باز کرده‌اند که آسیب بیشتری را متحمل نشود.