بندناف اقتصاد ایران باید از نفت بریده شود ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بندناف اقتصاد ایران باید از نفت بریده شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نفت نباید موجب عقب ماندگی کشور شود بلکه باید کاری کرد که نفت موجب پیشرفت مملکت شود.