انتخاب‌های اروپا برای جایگزینی گاز روسیه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

انتخاب‌های اروپا برای جایگزینی گاز روسیه

رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با تبیین انتخاب‌های اروپا برای جایگزینی گاز روسیه گفت: ایران می‌تواند با توجه به شرایط کنونی سهم و درآمد خود را از صادرات گاز در بازارهای مختلف افزایش دهد.