صادرات نفت روسیه رکورد جدید زد ۱۵ فروردین ۱۴۰۲

صادرات نفت روسیه رکورد جدید زد

صادرات نفت روسیه از طریق دریا، افزایش پیدا کرده و هیچ نشانه‌ای از این که تهدید مسکو برای کاهش تولید، تاثیری بر میزان عرضه در بازار بین‌المللی داشته است، دیده نمی‌شود.