زمان را برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان از دست ندهیم ۲۱ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل گروه مپنا تأکید کرد

زمان را برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان از دست ندهیم

مدیرعامل گروه مپنا با تأکید بر اینکه نباید زمان را برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان از دست بدهیم، افزود: بر اساس مذاکرات انجام‌شده، توسعه این میدان احتمالاً به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود و هریک از اعضای کنسرسیوم چند بخش آن را توسعه خواهند داد.