اخذ گرنت بین‌المللی و توسعه بازار در سطح بین‌المللی در دستور کار پارک نفت ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

اخذ گرنت بین‌المللی و توسعه بازار در سطح بین‌المللی در دستور کار پارک نفت

رییس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت از اقدامات این پارک برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های مستقر در این پارک خبر داد و گفت: پارک‌های فناوری جزو مناطق آزاد تلقی می‌شوند؛ از این رو می‌توان خارج از تحریم‌ها، مبادلات فنی و علمی خود را در سطح بین‌المللی گسترش داد.