افزایش مصرف آب تهرانی ها ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

افزایش مصرف آب تهرانی ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مصرف آب تهران روند صعودی داشته و اکنون تمام تاسیسات آبی تهران با تمام ظرفیت مشغول به کار هستند. لازم است که مشترکان به این موضوع توجه داشته باشند.