خطر تشدید سیل‌ها و خشکسالی‌های جهان با ادامه گرم شدن زمین ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

خطر تشدید سیل‌ها و خشکسالی‌های جهان با ادامه گرم شدن زمین

بر اساس داده های مطالعه ای که روز گذشته (دوشنبه) منتشر شد، شدت خشکسالی‌ها و بارش باران‌های سیل‌آسا در طول ۲۰ سال گذشته تقویت شده است.