هشدار محققان درباره خطر خشک شدن دریاچه نمک بزرگ آمریکا ۲۲ دی ۱۴۰۱

هشدار محققان درباره خطر خشک شدن دریاچه نمک بزرگ آمریکا

محققان هشدار داده اند دریاچه نمک یوتا در آمریکا که به دریاچه نمک بزرگ مشهور است، بیش از نیمی از مساحت و تقریباً سه چهارم آب خود را از دست داده و با خطر بی‌سابقه خشک شدن مواجه است.