گردشگری مخازن سدها در گرو کرونا ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
مدیر عامل شرکت آب و نیروی ایران تشریح کرد:

گردشگری مخازن سدها در گرو کرونا

طرح گردشگری در مخازن سدها پارسال با امضای تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح و مقرر شد وارد مرحله عملیاتی شود که بنا به گفته مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با گسترش بیماری کرونا این طرح معطل این بیماری مانده است.