موافقت مجلس با گران شدن آب و برق پرمصرفان ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

موافقت مجلس با گران شدن آب و برق پرمصرفان

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:با افزایش قیمت هرکدام از حامل‌های انرژی مخالف هستیم، اما مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو در زمینه افزایش تعرفه مشترکان بدمصرف و پرمصرف موافقت خواهد کرد.