۱۴۲ برنامه برای عبور بدون خاموشی از تابستان امسال ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدیرعامل توزیع برق تهران اعلام کرد؛

۱۴۲ برنامه برای عبور بدون خاموشی از تابستان امسال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: برنامه‌ریزی برای عبور بدون خاموشی از تابستان پیش رو برای شهر تهران انجام شده است و گفت: بالغ بر ۱۴۲ برنامه تخصصی برای گذر از پیک تابستان طراحی شده است.