تولید حداکثری زنجیره کلر و ام‌تی‌بی‌یی در پتروشیمی بندر امام ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

تولید حداکثری زنجیره کلر و ام‌تی‌بی‌یی در پتروشیمی بندر امام

مجتمع پتروشیمی کیمیای بندر امام پارسال با تولید ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات، توانست با دستان پرتوان متخصصان داخلی، فراتر از پیش‌بینی‌ها به وظیفه تولید خود عمل کند.