گاز ۱۳ دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان رضوی قطع شد ۱۱ دی ۱۴۰۱

گاز ۱۳ دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان رضوی قطع شد

مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی گفت: جریان گاز ۱۳ دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان رضوی بدنبال بازدیدهای انجام شده به دلیل مصرف زیاد و عدم توجه به هشدارها قطع شد.