لوله های گاز سرانجام به زاهدان می رسد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

لوله های گاز سرانجام به زاهدان می رسد

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس برنامه امیدواریم تا پیش از زمستان امسال گازرسانی به زاهدان به پایان برسد ضمن آنکه ساخت خطوط لوله انتقال گاز در سایر شهرهای این استان پهناور نیز در دست اجرا است.