انعقاد قرارداد فروش گازهای همراه نفت ۳ واحد بهره‌برداری جنوب ۰۹ مهر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد

انعقاد قرارداد فروش گازهای همراه نفت ۳ واحد بهره‌برداری جنوب

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از انعقاد قرارداد فروش گازهای همراه ارسالی به مشعل مربوط به واحدهای بهره‌برداری نفت سفید، تمبی و پرسیاه خبر داد.