کنوانسیون‌های بین‌المللی واجد فرصت و يا تهديد می باشند ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

 کنوانسیون‌های بین‌المللی واجد فرصت و يا تهديد می باشند

در دهه ۷۰ میلادی پس از این که بررسی‌های علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، منشا بروزخطراتی برای محیط زیست و زندگی است، حساسیت‌هايی در این زمینه ایجاد شد، به شکلی که اولین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سال ۱۹۷۹ توسط سازمان ملل برگزار شد.