افزایش خیره‌كننده قراردادهای دانش‌بنیان و ساخت داخل شركت اروندان در دولت سیزدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد:

افزایش خیره‌كننده قراردادهای دانش‌بنیان و ساخت داخل شركت اروندان در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه در دولت سیزدهم مقدار تولید، توسعه و قراردادهای شرکت نسبت به دوره قبل افزایشی خیره‌کننده داشته است، گفت: در زمینه قراردادهای ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان از ۴۹ میلیارد تومان قرارداد سال ۱۴۰۰ به ۵۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ دست یافتیم.

دولت فرانسه به‌منظور کاهش وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه که مشمول تحریم‌های غرب قرار گرفته است، می‌خواهد تولید گاز زیستی متان (بیومتان) از زباله‌های کشاورزی را افزایش دهد. ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

دولت فرانسه به‌منظور کاهش وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه که مشمول تحریم‌های غرب قرار گرفته است، می‌خواهد تولید گاز زیستی متان (بیومتان) از زباله‌های کشاورزی را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار «نبض انرژی» به نقل از راشاتودی، دولت فرانسه به‌منظور کاهش وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه که مشمول تحریم‌های غرب قرار گرفته است، می‌خواهد تولید گاز زیستی متان (بیومتان) از زباله‌های کشاورزی را افزایش دهد. این کشور امیدوار است که گاز زیستی بتواند در کمتر از 10 سال جایگزین سوخت روسیه شود. […]