دورخیز دولت سیزدهم برای خاموشی مشعل‌های گاز ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تأمین جهادی خوراک پتروشیمی از مسیر جمع‌آوری گازهای مشعل

دورخیز دولت سیزدهم برای خاموشی مشعل‌های گاز

جمع‌آوری مشعل‌های گازی در تأسیسات نفتی و گازی کشور یکی از آرزوهای دیرینه مردان صنعت نفت بوده و هست، خوشبختانه پارسال با مدیریت بهینه جنبشی در میان واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی کشور ایجاد شده تا بخشی از خوراک خود را از این محل تأمین کنند، جهاد در این زمینه ادامه دارد.